Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je vojenský důchodce ?

Vojenští důchodci

 

Vojenskými důchodci jsou:

  1. důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vykonávali službu vojáka z povolání (vojáka v další službě) v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany, nebo skončil-li jejich služební poměr u Ministerstva obrany v době, kdy splňovali podmínky nároku na důchod (dále jen "vojenský veterán");
  2. důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pracovali v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany (dále jen "důchodce rezortu");
  3. důchodci, kterým lze poskytovat příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (dále jen "rehabilitovaný důchodce");
  4. bývalí vojáci, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Ministerstvo obrany), nejsou-li vojenskými veterány ani důchodci rezortu nebo rehabilitovanými důchodci (dále jen "důchodce-bývalý voják").

Toto rozdělení osob má význam pro stanovení rozsahu jejich oprávnění. Dále uvedené benefity nejsou nárokové, přičemž jejich rozsah je ovlivněn dostupnými finančními prostředky.